Катедра „Чужодезиково обучение” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведе кръгла маса „Бизнес лингва – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Научният форум се организира за трета поредна година и събра преподаватели от сферата на висшето образование от страната и чужбина.

Приветствия и поздравителни адреси поднесоха доц. Любомир Иванов – зам.-ректор на СА „Д.А.Ценов”, проф. Красимир Шишманов – председател на Общото събрание на Академията и ръководител катедра „Бизнес информатика”, проф. Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси”, проф. Атанас Атанасов – декан на факултет „Стопанска отчетност”, доц. Венцислав Василев – ръководител катедра „Застраховане и социално дело”, катедра „Стратегическо планиране”, доц. Красимира Славева – председател на Съюза на учените в България – клон Свищов. В приветствията се подчерта ролята на катедра „Чуждоезиково обучение” за развитието на чуждоезиковата комуникативна компетентност на студентите, за въвеждане на иновативни методи на преподаване, както и нарастващата изследователска активност на преподавателите.

В кръглата маса участваха присъствено в Дигиталната лаборатория и онлайн преподаватели от катедрата-домакин, от Икономически университет – Варна, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Академията за икономически изследвания, Молдова и от Националния университет на Украйна в Харков. Дискутирани бяха доклади на теми като: Подходи за развитие на ресурси за неформално изучаване на чужд език; Мотивационни механизми при изучаване на чужди езици; Културното измерение от перспективата на модерните подходи и методи в чуждоезиковото обучение; Стратегии за персонализиране на обучението по английски език; Диференциращи граматически инструкции; Използването на метода на мисловните карти за подобряване на чуждоезиковата компетентност; Глокализацията в учебниците по чужд език; Критическото мислене при изучаване на чужд език и други.

Участниците в кръглата маса се обединиха около тезата, че обучението по чужд език във висшето образование предлага богата палитра от традиционни и иновативни методи на преподаване, насочени към успешно развитие на комуникативната езикова компетентност.

Разработките от кръглата маса ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISSN регистрация пред Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и НАЦИД, и книжно тяло със собствен издателски номер. Сборникът с резюмета от разработките и програмата на форума ще бъдат публикувани като самостоятелно издание с ISBN.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.