На заседания на Общите събрания на четирите факултета в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” бяха избрани деканите за новия управленски мандат 2024-2028 г. Това съобщиха от Висшето училище.

Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг” стана доц. д-р Ваня Григорова – преподавател в катедра „Маркетинг” и член на редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”.

За декан на факултет „Производствен и търговски бизнес” бе избран проф. д-р Любчо Варамезов – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” в предходния мандат и член на редакционния съвет на Електронно списание „Диалог”.

Членовете на Общото събрание на факултет „Стопанска отчетност” избраха за декан доц. д-р Маргарита Шопова – преподавател в катедра „Статистика и приложна математика” и член на редакционния съвет на Годишник на СА „Д. А. Ценов”.

Доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.- ректор в предходния управленски мандат, бе избран за декан на факултет „Финанси”. Той е преподавател в катедра „Застраховане и социално дело” и зам.-главен редактор на Електронно списание „Диалог”.

Новите декани встъпиха в длъжност веднага след избирането им. Предстои провеждането на избори за ръководители на 18-те катедри в Свищовското висше училище.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.