“Новата структура на общинска администрация в Община Свищов е с общ числен състав на 140 бр., и се разпределя както следва:
84 бр. в делегираната държавна дейност „Общинска администрация”, от тях: в общинския център – 55 бр., в кметствата – 27 бр. и в кметско наместничество – 2 бр.; 56 бр. в делегирана държавна дейност, дофинансирана с приходи с общински характер „Общинска администрация”, от тях : в общинския център 53 и в кметствата – 3 бр.“. Това предвижда проект за решение, което градските депутати трябва да приемат на последното си за годината заседание, научи Актуално Свищов.

Новата структура на администрацията ще е факт от 1 февруари. Заместник-кметовете остават четири, а дирекциите шест.

Предложението на кмета Генчев ще бъде обсъдено първо в постоянната икономическа комисия, която заседава утре, 14 декември. Окончателното решение е на ОбС-Свищов, който заседава на 21 декември.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.