В ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе информационна кръгла маса във връзка с дейност 7 по проект „Подкрепа за успех“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
В ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе информационна кръгла маса във връзка с дейност 7 по проект „Подкрепа за успех“ за представяне на добри практики в областта на приобщаването и образователната интеграция на ученици от етническите малцинства и техните родители. Срещата беше на регионално ниво и присъстваха Вера Петрова, старши експерт в РУО – В. Търново, представители на Общински младежки център – Свищов, директори на училища, образователни медиатори, социални работници, родители и колеги от шест училища от община Свищов и две от община Полски Тръмбеш. След деловата част на представяне на работата на образователните медиатори и социалните работници на всяко училище, последва оживена дискусия по възникнали въпроси и обмяна на добри практики за справяне с различни казуси от училищния живот, както и идеи за пълноценна работа с родители и институции.
Участници в Кръглата маса:
СПГ „Алеко Константинов“ – гр. Свищов
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов
ОУ „Христо Ботев“ – с. Алеково
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Морава
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила
ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раданово.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.