Средно училище “Иван Вазов” в Плевен изгражда фотоволтаична електроцентрала върху покривите на съществуващите сгради на учебното заведение, съобщи БНР. Общинския съвет прие предложението, свързано с изграждане на системата. Причината е, че сградите и прилежащият имот са публична общинска собственост, предоставени са безвъзмездно за управление на училището и е необходимо да се даде съгласие от Общинския съвет.
Целта на изграждането на фотоволтаичната централа е да бъде обезпечена част от необходимата електроенергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на училището. Предвидената инвестиция е обоснована с повишените цени на тока и тенденцията за използване на ресурси от екологични и възобновяеми енергийни източници.
ОбС-Плевен разгледа и прие предложения за абонатно отклонение за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност 70.525kW в селата Пелишат и Мечка.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.