Медицинските специалисти от детските градини и училищата в община Свищов участваха в еднодневен обучителен курс по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на надзора и контрола на острите заразни заболявания в детските колективи. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
В рамките на учебната програма обучаемите затвърдиха знанията си в областта на регламентираните правила и получиха образователни материали, съдържащи полезна информация за грипен сезон 2022/2023 и националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката, постковидните симптоми и дейности по самоуправление на рехабилитацията в периоди след заболявания, свързани с Covid-19,  националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, ефектът на здравословното хранене и физическата активност върху защитните сили на организма и мн. др.
Лектори на обучението бяха д-р Люся Кралева, гл. инспектор при РЗИ – В. Търново,  д-р Петя Тошева, гл.  инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ Велико Търново и Йорданка Илиева, гл. експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към РЗИ Велико Търново.
Семинарът се проведе в Зала 1 на Общината и бе организиран от РЗИ Велико Търново с активното съдействие на отдел „Образование“ към община Свищов.