Мотивационните обученията, които се проведоха в община Свищов, са част от дейностите по интегрираният проект на Общината „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Свищов. Начинанието се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Обученията се проведоха от Фондация „ЕКИП“ –партньор по проекта и в тях се включиха 40 участника, представители на различни уязвими обществени групи.
Целта на обученията беше да стимулира и насочи лицата към придобиване на активно поведение на пазара на труда и желание за повишаване на професионалната квалификация и/или повишаване нивото на компетентност с оглед успешната реализация на пазара на труда.
Реализираните обучения позволиха на участниците да придобият знания за подготовка на документи за кандидатстване за работа – автобиография, писма, формуляри, въпросници и др. Изградиха се способности за ефективно използване на различните източници за информация за свободни работни места. Чрез различни интерактивни упражнения се допринесе да мотивиране и усвояване на умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа.