Учениците от училищата на територията на общината са във ваканция в петък заради панаира, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Със своя заповед кметът Генчев обяви 23 септември 2022 година за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Свищов. Заповедта е съгласувана с Началника на РУО- Велико Търново.
Директорите на училищата, след създадена организация от РУО – Велико Търново, следва да възложат преструктуриране на учебното съдържание за деня, обявен за неучебен.
Заповедта да се връчи на директорите на училищата за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румяна Кузева- началник отдел „Образование“.