Търговската гимназия за четвърти път си избра ученически омбудсман. Посредникът между подрастващите и ръководството на първата българска търговска гимназия се избира вече повече от 6 години.
От 2018 година обаче подрастващите избират чрез създадена за целта от учители в гимназията електронна система. За тези четири години никой не е поставил под съмнение честността на вота. Резултатите стават ясни минути след приключване на изборния ден…
От 2015 година местния парламент на Свищов приема решенията си по начин познат от 19-ти век – с вдигане на ръка! Управниците на Свищов не счетоха за нужно да се осигури модерна система, която да пести време по време на заседанията на свищовските нотабили. Или може би съзнателно стана – защо да се дават пари след като всичко предложено от кмета е подпечатано без обсъждане, а с вдигане на ръка…
В този ред на мисли любопитно е какво стана с едни 40 хиляди лева, заделени в бюджета на общината през далечната вече 2017 година? Парите бяха предназначени за нова електронна система за гласуване…
Свищовски учител предложи година по-късно да направи подобна само срещу… 10 хиляди лева! Реакция не последва. Явно на „Цанко Церковски” 2 е практика да се усвояват пари за чекмеджета и кафета пред машинките в „Принцес”. Последният пример е от тази седмица, когато стана ясно, че за нова градинка е купена фиданка за 55 лева, която в онлайн магазин струва 25 лева…
Александър ШАБОВ