В село Морава учениците пресъздадоха три празника с общ елемент: християнския – „Сирни Заговезни“, мюсюлманския – „Рамазан Байрам“ и ромския – „Банго Васил“ (Василица). Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Събитието бе заключителна изява по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“.
В НЧ „Светлина -1911“ – село Морава се състоя представителна заключителна изява „Фолклорът на различните етнически общности от община Свищов – извор на мъдрост, красота и родолюбие“. Събитието е част от реализацията на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Във фоайето на читалището бе организирана изложба със снимки, табла и материали от дейностите на групите по проекта. Фолклорният празник започна с презентация. Учениците пресъздадоха три празника с общ елемент: християнския – „Сирни Заговезни“, мюсюлманския – „Рамазан Байрам“ и ромския – „Банго Васил“ (Василица).
Представени бяха драматизации на приказки на различните етноси: „Галената дъщеря“, „Забавленията на падишаха“ и „Умният ром“.
Учениците пяха народни песни и изказаха мъдрости от пословици и поговорки. Гости на празника бяха представители на Община Свищов, на кметства и културни институции от съседните села, общественици и родители. Събитието завърши с аплодисменти и благодарности към труда на всички участници, които спомогнаха за осъществяването на този празник за добротата и красотата в отношенията между хората.