Ученици от СУ „Димитър Благоев“ проведоха практика на реално работно място, а днес те получиха удостоверенията за практиката. Това съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.

Практика на реално работно място проведоха учениците от 11 и 12 клас от професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти“, Професия „Компютърен график“, Специалност „Компютърна графика“. Те са включени по Проект „Ученически практики – 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Изпълнението на проекта подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България. Чрез начинанието се осигурява допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда. Целта е укрепване системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.