В Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ се проведе училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията. Организатор на състезанието е МОН в партньорство с фирма „Елимекс”.
Състезанието се провежда ежегодно в три конкурсни кръга – училищен, регионален и национален кръг в две възрастови групи: първа – ученици от ІХ – Х клас и втора – ученици от ХІ – ХІІ клас. Целта му е учениците да приложат на практика своите познания и умения по изучаваната професия „Техник на компютърни системи” в конкурентна среда. Състезанието стимулира развитието им в областта на компютърната техника и създава условия за осъществяване на творчески контакти между ученици и учители от сродни училища.
В училищния кръг участваха ученици, обучаващи се по професиите „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ и професия „Техник по комуникационни системи“, специалност „Телекомуникационни системи“ първа възрастова групаІХ – Х клас, и професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“– втора възрастова група XI -XII клас. То се проведе в две части – теоретична, последвана от изпълнение на практическа задача.
Времето, допустимо за изпълнение на двете задачи бе 80 мин. – 20 мин. за теоретичната част и 60 мин. за практическата.
Теоретичната част бе под формата на тест. Изпълнението на практическата задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема, даде възможност на учениците да покажат своите знания и професионални умения и да проявят бързина, съобразителност и креативност.
Първото място в първа възрастова група зае Даниел Георгиев Маринов от X клас, второто място бе за Владислав Янков Върбанов от IX клас, а трети стана Дияна Юлиянова Иванова – също от X клас.
Първото място във втора възрастова група зае Виолета Светославова Борисова от XII клас, второто място – Берна Ертанова Юсуфова също от XII клас, а трети стана Иван Георгиев Иванов от XI клас.
Регионалният кръг на състезанието ще се проведе в град Варна, а участниците в него ще бъдат определени след извършване на окончателно класиране на училищата по региони. Критерият е брой получени точки на училищно ниво.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.