Учен от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките е новия ръководител на българо-полската експедиция археолози, които проучват Нове. Главен асистент д-р Петя Андреева ще ръководи и организира работата на екипите на български и полски учени време на 65-то археологическо лято, това потвърди за Актуално Свищов самата тя.

Петя Андреева е завършила археология. Дълги години е помощник на доц. Евгения Генчева, която повече от 30 години бе организатор и ръководител на експедицията в Нове. През последните три години бе на специализация във Виена, Австрия. Гл. ас. Петя Андреева бе и ръководител на спасителните археологически проучвания край Овча могила през 2019 година, по трасето на газопровода до Свилоза.

Проучванията в Нове започват в началото на юли.