Трима новоизбрани на 29 октомври общински съветници хвърлиха оставки пред Общинската избирателна комисия в града, установи проверка на Актуално Свищов.

Със свое решение комисарите са прекратили пълномощията на Илиян Венков след негово заявление. На негово място е обявен за избран Михаил Попов.

Две оставки има и в групата на ДПС. Мехмед Мехмедов е с прекратени пълномощия по негово желание, като ОИК обяви за избрана Айза Рамаданова. Освен това и Бедри Алиев се отказва да е съветник, а на негово клетва ще положи Емял Исмаилова.

Утре от 11 часа новоизбраните съветници, кмет на общината и кметове на кметства полагат клетва в салона на Читалището. След това е първото заседание, когато съветниците трябва да си изберат свой председател.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.