Основен ремонт бе извършен на три изключително компрометирани улици в село Българско Сливово. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

През месеците юни и юли в село Българско Сливово бе  извършен основен ремонт на три улици с изключително компрометирана настилка. Със средства, осигурени от Фонд ФЛАГ, на ул. „Безименна“, ул. „Паисий Хилендарски“ и ул. „Петър Марков“, които до момента бяха с трошенокаменна настилка са  положени 11 488 м2 нова асфалтова настилка, благодарение на което ще се подобри жизнената среда и ще се постигне по-безопасно пътуване по уличната мрежа в населеното място.

В допълнение, това ще окаже значително влияние на качеството на отводняване на улиците, което е изключително важно по време на сезоните с проливни дъждове, коментираха от Общината.