Ларвицидна обработка против комари ще се извърши на 19, 20 и 21 юни. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ще извърши втора за годината ларвицидна обработка на зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води на 19, 20 и 21.06.2024 г. (сряда, четвъртък и петък) след 06,00 ч. с дрон. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия.

Основните територии, които ще се третират са отводнителни канали Вардим и Свищов, м. „Блатото“, м. „Янково гърло” и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.

Третирането ще бъде с препарат ВектоБак 12 АС. При третиране с ВектоБак 12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ентомофауна и пчелите.

От Общината напомнят, че при благоприятни климатични условия, след 19,00 ч. на 18.06.2024 г. (вторник) ще се извърши дезинсекционна обработка (пушилка) в Свищов, Вардим и Ореш.