Цели три изказвания се регистрираха не днешното извънредно заседание на местния парламент край Дунав, видя Актуално Свищов в пленарната зала на „Цанко Церковски” 2. Рекордът се допълва от реплика и обяснение на отрицателен вот. Калин Костов направи две изказвания по две от 4-те точки в извънредната сбирка на градските старейшинки. До трибуната се престраши да стигне и Валери Николов. Реплика направи Кристиян Кирилов, а д-р Татяна Ганчева даде обяснение на отрицателен вот. Кметът Генчев се изказа два пъти – правилника на местния парламент му дава право да прави изказвания по всяка точка.
30 минути продължи днешното заседание на местния парламент. Общо четири точки бяха гласувани на него. По две от тях се гласува без дебат. В края на заседанието стана ясно, че съветниците ще проведат ново извънредно заседание – този път на 14 септември.
От 29 по списък заседанието стартира с кворум 21 съветници. Влизайки като закъснели ученици кворумът стигна все пак до 25.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.