Проекти на три населени места от община Свищов ще бъдат финансирани по Националната кампания „За чиста околна среда – 2024”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Три проекта на обща стойност 45 хиляди лева ще бъдат финансирани в община Свищов по Националната кампания „За чиста околна среда – 2024”. Проектите на селата Вардим, Драгомирово и Морава ще получат от МОСВ – ПУДООС по 15 хиляди лева за реализиране на свои оригинални и екологично познавателни проекти на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Проектът на село Вардим „Село Вардим и магията на водата“ отразява една отдавнашна мечта на местното население да се облагороди селото чрез създаване на красиви паркови зони, съчетани с изграждане и монтиране на чешми и зони за отдих. Целите на проекта включват почистване, озеленяване и ремонт на площада на центъра на селото, където през 2019 г. по проект на Община Свищов по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се извърши ремонт на читалищната сграда. С реализиране на проекта за обновяване на околното пространство ще бъде завършен центърът на селото – красива и изцяло обновена сграда и хубаво парково пространство.

Проектът „Парк за отдих и игри в с. Драгомирово, община Свищов” е резултат от идентифициране потребностите на жителите на село Драгомирово и желанието на живеещите в селото за приятен, здравословен и екологосъобразен живот. Проектът цели облагородяване на парк в централната част на населеното място и повишаване на екологичната култура на населението чрез включване с доброволен труд на жители и организации в дейностите за опазване на околната среда на местно ниво. Понастоящем площите в тази зона са замърсени от битови отпадъци и обрасли в бурени и храсти. Нарушена е хармонията за чиста околна среда, здравословен начин на битуване и природни ресурси на селището. В проекта се предвиждат дейности, свързани с почистване, озеленяване, поставяне на пейки и кошчета за разделно събиране на отпадъци, ремонт на оградата на парка, както и монтиране на беседка за отдих и отмора.

Проект „Природа, спорт и здраве за всички в село Морава“ също цели облагородяване на парковата зона чрез озеленяване, реновиране на амортизирани паркови алеи, създаване на достъп до съоръженията, изграждане на безопасна зона за игри и празници на открито, създаване на ново и съвременно парково пространство за отдих и спорт за всички възрастови групи от жителите на село Морава. С увеличаване на възможностите за отдих и активни дейности в парка ще се допринесе за удовлетвореност и формиране на позитивна нагласа към красотата на природата, което от своя страна ще е гаранция за трайна промяна в екологичното самосъзнание.

С реализирането на заложените дейности по трите проекта ще се постигне подобряване на жизнената среда в населените места е ще се засили желанието за грижа и опазване на околната среда. С предвидените активности ще се затвърди екологичното възпитание на децата и подрастващите, както и на част от възрастните, като основната цел е повишаване на екологичната култура чрез почистване и облагородяване, повишаване активността сред населението и отговорността за поддържане на естетична и здравословна среда.