12 насели места в област Велико Търново са на воден режим. Те се водоснабдяват от местни кладенци и извори и с липсата на валежи, кризата за тази група селища, ще се задълбочава, разказва в обширен репортаж Здравка Маслянкова, кореспондент на БНР за региона. Това е основно проблемът за община Павликени, където водопроводната мрежа е подменена, но няма какво да тече по нея. В община Свищов, където през лятото традиционно се обявява бедствено положение, заради безводието, проблем се оказва състоянието на ВиК мрежата. Не е по силите на общините да се справим с проблемите, алармират общинските кметове.
Безводието е проблем във Великотърновска област, който се изостря, особено в общините Павликени и Свищов. В Караисен излизаха на протести, блокираха пътища. В Българско Сливово и Совата две лета живееха в бедствено положение:
„По 36 часа няма вода“. „Нито можем да се изперем, нито можем да се изкъпем“.
„40 дена без вода, това е невъзможно“. „Вода от чешмата наливаме, от една селска чешма, но и тя привършва. Лоша работа. Тубите мъкнем“. „То не е само тази година, миналата година беше още по-зле, капка не капваше от чешмата“.
С финансиране от Министерството на регионалното развитие за Българско Сливово подмениха довеждащия водопровод и загубите по мрежата рязко намаляха, заяви кметът на община Свищов Генчо Генчев и откроява основния проблем – състоянието на водопроводната мрежа. Кризисното свищовско село в момента е Козловец: 
„Село Козловец е с регистрирани над 15 аварии за една седмица, доставя се вода за няколко часа, през останалото време са по три, четири, пет дена без вода. С Илиян Илиев, управител на ВиК „Йовковци“, разговаряхме за дадения проблем, но не виждаме светлина в тунела. Проблемът при нас не са водоизточниците. Ние просто не можем да доставим водата до абонатите“ .
Решението е оценено на 4 милиона лева, които нито община Свищов има, нито водният оператор.
„Ние търсим възможности от Министерството на регионалното развитие с директно целево договаряне да осигурим финансови източници, за да можем да подменим довеждащата инфраструктура, и където можем, с наши сили и с общи усилия да подменим ВиК мрежата вътре в населените места“, посочи Генчев.
Най-трагично е положението в община Павликени, където в момента на воден режим са селата Лесичери, Долна Липница, Недан, Върбовка и Димча. Водоснабдяването е от местни водоизточници, които пресъхват. През лятото частично беше решен проблемът на Батак, Лесичери и Караисен като местните хора събраха пари, общината също плати и държавното дружество „Напоителни системи“ пуснаха каналите, които вдигнаха нивото на местните водоизточници. Стигна се до парадокса – сменена водопроводна мрежа за милиони, по която няма какво да потече до чешмите на хората. Вариантите за решение са два – или проучвания и сондажи за нови водоизточници, или язовир „Александър Стамболийски“, който се използва за напояване и производство на електроенергия, да стане питеен, коментира кметът на община Павликени Емануил Манолов:
„Ако се мине на вариант водоснабдяване за питейни нужди от язовир „Стамболийски“, този процес ще отнеме поне 10 години. При хидрогеоложките проучвания много по-бързо ще се направи оценка на качеството на водата, на дебита, и ако задоволява нуждите, тогава вече община Павликени ще пристъпи към възлагане на проектиране на довеждащи водопроводи, които ще отведат водата от новите водоизточници до съществуващите помпени станции сега“.
Тази седмица община Павликени предстои да сключи договор с фирма, която да направи сондажните проучвания за нов водоизточник за Долна Липница. На 26 януари започва работа по допълнителното водоснабдяване на Върбовка, което е най-засегнатото от безводието павликенско село. Там Регионалното министерство осигурява половината финансиране. Роботи се по още проекти, поясни Емануил Манолов:
„Имаме договор за проектиране за подвяна на цялата водоснабдителна мрежа на град Бяла черква. Имаме договори, тече проектиране на подмяна на тласкателен водопровод от друг водоизточник в землището на Стамболово с достатъчен дебит и добро качество към село Дъскот и ще се направи байпас да захрани и село Лесичери“.
Общините са активни, но трябват време и пари, казват кметовете на Свищов и Павликени. „Но и държавна подкрепа и политическа воля“, коментира Дилян Млъзев, кмет на община Елена. На воден режим в Еленския Балкан е крайна част от града, селата Майско, Буйновци, Раювци и Средни колиби. В Еленско е питейният язовир „Йовковци“, но населените места до него са с отделни водоизточници. Във ВиК сектора е хаос, коментира Дилян Млъзев:
„Не е ясно какво се случва с възможностите за кандидатстване за местни водоснабдявания и за подобряване качеството на питейната вода. Във ВиК сектора е огромен хаос. Ние имаме проекти, които са жизнено необходими, например за село Майско, където проблемът с питейната вода е изключително остър. Намерили сме решение, просто ни трябва малко повече политическа воля и малко повече средства и възможности за инвестиция“.
В Елена има още едни сериозен проблем – няма пречиствателна станция. 
„Проблемът с пречиствателната станция и довеждащият колектор на град Елена също е огромен и не е по нашите сили. Не зная до кога ще сме изправени пред заплахата от наказателна процедура за агломерациите, които нямат пречиствателни станции. Този проблем в един момент ще стане много остър и не зная кое правителство ще има възможност да се справи с него при положение, че в момента буквално се пропилява време и не се работи нищо в тази посока“, коментира Дилян Млъзев.
ВиК холдингът е нереботеща формула за водните проблеми на общините, коментира кметът на Свищов Генчо Генчев:
„Един милиард лева стоят затворени във ВиК холдинга, който се оказа, че е една банка, която предоставя заем на дружествата, а тези средства могат да бъдат изразходвани именно там, в общини, в населени места, където има проблем. Няма за кога да чакаме“.