Транснационална програма „Дунав“ 2021-2027 г. провежда шест тематични онлайн семинари през месеците май и юни 2022 г. Чрез тях се цели да се представят и популяризират актуалните цели, приоритети и рамкови условия при кандидатстване с проекти, научи Актуално Свищов.
1. Тема: Ново финансиране за управлението на водите и утайките
Провеждане: 31 май 2022 г., 9:30 ч. – 11:30 ч. Централно европейско време /ЦЕВ; ЦЕВ = българското време минус един час/
Краен срок за регистрация: 30 май 2022 г., 15:00 ч. ЦЕВ
2. Тема: Ново финансиране за защита и опазване на биоразнообразието в екологични коридори и екорегиони
Провеждане: 1 юни 2022 г., 9:30 ч. – 11:30 ч. ЦЕВ
Краен срок за регистрация: 31 май 2022 г., 15:00 ч. ЦЕВ
3. Тема: Ново финансиране за достъпни, приобщаващи и ефективни пазари на труда
Провеждане: 2 юни 2022 г., 9:30 ч. – 11:30 ч. ЦЕВ
Краен срок за регистрация: 1 юни 2022 г., 15:00 ч. ЦЕВ
4. Тема: Ново финансиране за достъпни и приобщаващи качествени услуги в образованието, обучението, и обучението през целия живот
Провеждане: 7 юни 2022 г., 9:30 ч. – 11:30 ч. ЦЕВ
Краен срок за регистрация: предстои да бъде обявен; регистрирането вече е започнало.
5. Тема: Ново финансиране за социално-икономическо развитие чрез културно-историческо наследство, култура и туризъм
Провеждане: 8 юни 2022 г., 9:30 ч. – 11:30 ч. ЦЕВ
Краен срок за регистрация: предстои да бъде обявен; регистрирането вече е започнало.
6. Тема: Ново финансиране за увеличаване на институционалните възможности за териториално и макрорегионално управление
Провеждане: 13 юни 2022 г., началото и края предстои да бъдат обявени; вероятно ще бъдат същите, както при останалите онлайн семинари, т.е. от 9:30 ч. до 11:30 ч. ЦЕВ.
Краен срок за регистрация: предстои да бъде обявен; регистрирането ще започне в близките дни.
В изминалите дни на месец май 2022 г. Програмата проведе три онлайн семинари:
1. Тема: Ново финансиране за повишаване на нововъведенията, трансфера на технологии, и за изграждане на умна специализация, промишлен преход и предприемачество
Проведен: 23 май 2022 г.
2. Тема: Ново финансиране за позеленяване на секторите „Енергетика“ и „Транспорт“
Проведен: 26 май 2022 г.
3. Тема: Ново финансиране за адаптиране към промяната в климата и управлението при бедствия
Провеждане: 30 май 2022 г.; регистрацията за участие е приключила.
Цялата територия на България попада в обхвата на Програмата. След завършване на онлайн семинарите, се очаква да бъде обявена първата покана за настоящия програмен период за кандидатстване с проекти. Вскички семенари се провеждат на английски език, а подробности за тях и за участие може да намерите в интерент на сайта на програмата Интеррег.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.