Заводът за каменна вата с инсталация за изгаряне на отпадъци от „Петрургия“ ЕООД, собственост на Румен Гайтански – Вълка, ще доведе до екологична катастрофа, която ще засегне три области – Велико Търново, Плевен и Габрово, разкриха на специална пресконференция от сдружението „Ти решаваш“. Като гражданско общество трябва да вземем превантивни мерки и да не допуснем неговата реализация, каза председателят на сдружението Димитър Палов.
Екоорганизацията е учредена на 9 юни и е правоприемник на Гражданската инициатива и Инициативния комитет в Павликени, създадени да противодействат на инвестиционното намерение край с. Върбовка. Учредители на „Ти решаваш“ са 67 души, представители на различни сфери на обществения живот в региона и страната. Стремежът на сдружението е да се вдъхне увереност на хората в малките населени места, че техният глас и мнение имат значение и че с активната си гражданска позиция могат да влияят на случващото се в обществения живот.
На първо място задачата му е да информира широката общественост с подробностите около бъдещия завод за каменна вата с инсенератор. Много от тях са спестени в документацията и в ДОВОС, включително на общественото обсъждане и на провелия се на 30 януари т. г. Експертен съвет на РИОСВ – Велико Търново.
Ето и фактите, представени от представители на Управителния съвет на сдружението. При предвидените капацитети на енергоизточника (инсталация за изгаряне на отпадъци), заложени в проекта, общо в инсталацията ще постъпват 56 т/час модифицирани горива от отпадъци (RDF), което прави 1344 тона за 24 часа. Това са повече от 67 камиона по 20 тона полезен товар всеки ден. Не е посочено количеството на отпадъците от производството – прах и шлака, но се предполага, че те ще бъдат 60%. Най-близкият пункт за подобни отпадъци е депото в Севлиево, което, при такъв темп на производсво, ще бъде запълнено за 5 години. Концесията е за 35 години, при 30 години производство е ясно, че няма да има къде да се изхвърлят пепелта и шлаката. Не е разгледан и рискът от кръстосано замърсяване при транспорта на отпадъци, на готова продукция, замърсяването с диоксини, фурани и тежки метали.
Другият основен проблем е водата. Експертите на сдружението са изчислили, че количеството вода, необходима за производството на каменна вата, и енергоизточника към него, се равнява на 46 литра в секунда. Средно месечно това възлиза на над 119 000 кубика вода и това е силно обезпокоително, защото Павликенския край отдавна страда от безводие. При приблизителна средномесечна консумация от 15 куб. м на домакинство, тази вода би покрила нуждите на около 8000 домакинства, или на над 30 000 души. Съпоставено с населението на общината, което е около 20 400 души по данни за 2020, се вижда, че нуждите от вода за производство няма как да бъдат обезпечени.
„Искаме да дадем най-широка гласност на проблема, защото, ако се загледаш в цифрите, те са пагубни за живота на хората. За производството се иска колосално количество вода, а никой не казва какво ще стане, ако възникне пожар или въобще ако няма вода. Вече сме предали допълнителната информация и анализите, свързани с водата, на РИОСВ – Велико Търново. Изпратили сме писма до директорката на институцията Мая Радева и министър Сандов те да се вземат под внимание на следващия експертен съвет. Големият пропуск дотук е, че инвестиционното намерение се разглежда, без да се има предвид животът на хората“, заяви още Димитър Палов.
Според учредителите на „Ти решаваш“ негативите за местните общности ще са огромни, а ползата, че ще си намерят работа, ще е само за 300 души, колкото ще бъде персоналът заедно с администрацията. От производството и изгарянето на отпадъци ще пострада земята и земеделската продукция, а земеделието е поминък, на който много се разчита и с който районът е познат.
Повече от 20 329 подписа са събрани в общините Павликени, Сухиндол, Левски, Севлиево и Велико Търново. Най-малко спрямо броя на населението са подписите от Велико Търново – 2166, но е илюзия, че негативното влияние от инсенератора няма да се усети и в областния град.
Според общинския съветник от ВМРО Евгени Коев, който присъства на срещата на сдружението с медиите, търновци не осъзнават още проблема, че градът е в непосредствена опасност.
„Основният атмосферен пренос към Велико Търново идва от северозапад, така че огромната част от замърсяването от Върбовка ще минава и над старата столица. Средните стойности на замърсяващите въздушни маси варират около 50 км в диаметър, така че няма как да останем незасегнати. Има и друго пагубно влияние. Като спелеолог знам, че теренът е карстов. Твърдя, че всички местни водоизточници между Сухиндол, Деветашкото плато и по линията Димча – Върбовка ще изчезнат, просто ще бъдат унищожени“, казва Евгени Коев. Според него трябва да се спре и с откриването на все повече кариери за инертни материали, защото те се създават най-вече покрай строежа на АМ „Хемус“. А след като изчерпят капацитета си, след тях остава пустиня.
Ана РАЙКОВСКА,
Вестник „Борба”

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.