Мандатът беше доста тежък, коментира пред АктуалноТО – Видеоканалът на Актуално Свищов проф. Марияна Божинова, ректор на СА “Димитър Апостолов Ценов” на въпрос за равносметката й за мандата, който изтича.

“И с финансовия дефицит, който наследих. И с пандемията, която още в началото на мандата се развихри. Ние се справихме и затова положителните резултати, които получихме са още по-ценни и ценени”, коментира ректорът.

Проф. Божинова, посочи, че броят на обучаваните студенти нараства и то за Образователна квалификационна степен Бакалавър с над 22%, спрямо последната година на предходния мандат – 2019 година. При магистрите ръстът е още по-висок – 26,5% – 2023 година, спрямо 2019 година, отчете ректорът.

Развихме много нови специалности, особено с други висши училища, посочи проф. Божинова. Благодарение на големия проект, който приключи – Икономическото образование в България 20230 година, с партньори УНСС – София, Бургаския свободен университет, Национална спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Свищовската Академия и УНСС са създали по проекта 12 бакалавърски програми.

От над два милиона дефицит Академията приключва с почти пет милиона лева преходен остатък, отчете още ректорът. 1,5 милиона от средствата са целеви за втората част на проекта за изграждането на Факултетския корпус. Строителните дейности стартират до май, а държавата има ангажимент да подсигури допълнителни средства, посочи още ректорът.

Истинската почивка за проф. Марияна Божинова ще бъде най-рано лятото – дотогава има ангажименти като ръководител катедра Икономика на туризма и преподавател.

Какво каза и отчете ректорът във видеото.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.