Драстичен скок на случаите на домашно насилие през тази година отчитат магистрати. За това свидетелстват и конкретни данни, предоставени от Районния съд във Велико Търново. За периода от 1 януари до 30 август са подадени 35 молби за защита от домашно насилие. За същия период на 2021 г. те са били 27, а за цялата година са общо 45.
От разгледаните дела през 2022 г. има постановени 15 решения, с които и издадена заповед за защита по ЗЗДН. Прекратени са 15 производства. Две от подадените молби за защита от домашно насилие са депозирани от мъже. От домашен тормоз са се оплакали 32 жени. Една молба е от непълнолетно лице чрез родител.
Негативната тенденция за увеличение на случаите на домашно насилие е и в национален мащаб. За това сигнализират от фондация „Анимус”. За една година са заведени над 3000 дела от жени – жертви на насилие.
„Едни от причините за този ръст се оказват пандемията и наложеният затворен начин на живот. Освен повече случаите на насилие стават и все по-жестоки. Има увеличаване на убийства на жени. Наблюдаваме все по-ожесточена агресия с подчертана жестокост“, алармират от фондация „Анимус“.
Според юристи, за да има положителна развръзка, трябва да се действа бързо. Заради това се обмисля разкриване в цялата страна на правни клиники за оказване на помощ на пострадали от агресивни близки и партньори.
„100 жени ще имат възможност напълно безплатно да получат адвокатска помощ и да водят дела от висококвалифицирани адвокати по Закона за защита от домашно насилие. Да имат възможност веднага да бъдат консултирани за издаване на ограничителна заповед и предприемане на мерки за защита”, обясняват юристи.
Предвижда се жертвите на домашно насилие да бъдат приютявани в защитени жилища.
Веселина АНГЕЛОВА
Вестник „Борба”

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.