Модерни дигитални технологии и близо 20 хиляди тома превръщат библиотеката на СУ „Димитър Благоев” в предпочитано място за учениците, съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.
Библиотеката играе важна роля в училищния живот и цели задоволяването на учебните и научни потребности на учениците и преподавателите. Тя разполага с просторна обща заемна и читалня, книгохранилище. Книжният фонд към настоящия момент е 19 833 тома, от които 1485 е литература на чужд език – руски, английски, немски и френски. Получават се и 11 бр. периодични издания.
С цел подпомагане на учебно-възпитателната работа фондът се обогатява непрекъснато чрез покупка, обмен и дарения. С проект се закупиха 151 книги и учебни помагала на стойност 1500 лв.
Библиотеката отдавна не е само място за заемане на книги и учебна литература. Тя се утвърди като съвременен център за четене и информираност. Ученическата аудитория вече трайно е изградила навици за търсене в глобалната мрежа, виртуалното простванство е предпочитано при търсене на актуална, селектирана и кратка информация.
С проекта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда” беше създаден „кът за четене” със STEM оборудване на стойност 2500 лв.
Той включва:
Процесорен модул с интегрирани цифрови сензори /за измерване на налягане на въздуха, температурата на околната среда, ток, разстояние, движение, външна температура, GPS, светлина, рН, относителна влажност. Софтуер за визуализиране и анализ на измерванията /на български език/. Покриващи теми от учебни направления 1-12 клас.
21.5 “ Екран за визуализация;
Компютърна конфигурация;
Интерактивен специализиран софтуер mozaBook & LabCam.
Целта на този кът е да предразположи учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници. В къта освен STEM оборудването има и научна литература под формата на лабораторни комплекти за експерименти. По този начин учители и ученици по-добре визуализират и представят концепции, които се изучават в областта на природните науки.
Голям смарт телевизор и два допълнителни настолни компютри улесняват работата при открити уроци, презентации, ученически проучвания, индивидуални доклади, трудове и др.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.