Обемът на продажбите на дребно на алкохолни напитки (без бира, напитки на базата на бира, сайдер, поаре и медовина) от януари до март 2022 г. нараства с 3,9 процента спрямо същия период на предходната година и възлиза на 52 млн. декалитра (един декалитър е равен на 10 литра – бел. ред.). Само за март данните сочат увеличение с 6,6 процента до 18,3 милиона декалитра. Това сочат данни на Националния съюз за защита правата на потребителите в Русия, цитирани от ТАСС, пише Дир.бг.
Обемът на продажбите на дребно на слабоалкохолни напитки (с алкохолно съдържание не повече от 9 процента) за първото тримесечие нараства с 97,6 процента, до 3,7 милиона декалитра, докато през третия месец от годината ръстът над троен, достигащ обеми от 1,3 милиона декалитра.
Обемът на продажбите на дребно на водка в Русия през първото тримесечие на 2022 г. се е увеличил с 6,2 процента в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 18,1 милиона декалитра.
Обемът на продажбите на дребно на водка през периода януари – март 2022 г. се равнява на 18,1 млн. декалитра, което е увеличение с 106,2% спрямо отчетеното ниво за същото тримесечие година по-рано.
Само през март са продадени 6,4 млн. декалитра, ръст от 110,4 процента в сравнение с реализираната продукция през март 2021 година.
Според експертите, обемът на продажбите на дребно на коняк се е увеличил през първото тримесечие на годината с 2,2 процента и възлиза на 2,99 милиона декалитра, а през март – с 4,8 процента, до 1 милион декалитра.
Продажбите на шампанско и пенливи вина за същото тримесечие се увеличават с 5,8 процента и възлизат на 4,5 млн. декалитра, докато през март ръстът е 5,7 процента, съответстващо на реализирани 1,5 милиона декалитра.
Продажбите на дребно на вина през тримесечието нарастват с 3,4 процента, до 12,4 милиона декалитра, а през март – с 6,4 процента, до 4,5 милиона декалитра.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.