Набира се група от 10 мотивирани млади хора за участие в пионерска програма, инициирана от Еврокомисията. Това съобщи за Актуално Свищов Ахмед Куйтов, ръководител на Институт Перспективи.

Институтът с френска организация реализира проекта. Той е сред първите 26-те, които получиха одобрение в рамките на Европейския съюз, благодарение на новата инициатива на Европейската комисия – АЛМА (от англ. „Aim, Learn, Master, Achieve“ – „стреми се, учи, овладей, постигай“). Инициативата АЛМА е замислена като подкрепа за младежи, извън системите на заетост, образование или обучение, целяща да насърчи европейската мобилност и професионалното развитие сред недостатъчно ангажираните млади хора, коментира Куйтов.

Проектът предлага на 10 младежи, на възраст между 18 и 29 години, уникалната възможност да посветят шест месеца на доброволчески дейности в своята страна, последвани от още шест месеца в друга държава членка на ЕС. Това практическо преживяване има за цел да създаде здрава основа на професионална солидарност и да подпомогне интеграцията на младежите в традиционния трудов пазар след завръщането им. Участието в проекта гарантира не само професионално обогатяване, но и разширяване на контактната мрежа в рамките на Европейския съюз.

Инициативата ще започне своите дейности през април 2024 година в най-голямото младежко пространство в България, разположено в град Свищов. Екипът ще бъде съставен от 20 младежи, половината от които ще бъдат от Франция, а другата половина – от България. Основната цел на инициативата е създаването на образователен маршрут за учене на открито, който ще включва участъка от град Никопол до село Вардим, преминаващ по поречието на река Дунав.

Младежи, желаещи да станат част от тази уникална доброволческа инициатива, могат да подават кандидатурите си до 22 февруари 2024 г. Следващата стъпка включва провеждането на информационни срещи с кандидатите от 26 февруари до 7 март. До 12 март 2024 г. ще бъдат избрани 10 младежи, с които ще се сключат договори до края на март. Инициативата стартира през април и продължава до септември 2024 г., като в нея ще участват заедно с 10 французи. През октомври 2024 г. започва подготовката за шестмесечен професионален опит в държава от ЕС, с начало през ноември 2024 г.

Предвидена е месечна стипендия от 450 лв. за периода на реализация на дейностите в България. Осигурено настаняване, както и финансиране за транспорт, храна и джобни през шестмесечния период в ЕС.