Съветниците дадоха съгласие да се проведе конкурс за избор на управител на “Индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД, научи Актуално Свищов.

Решението е гласувано в комисия на местния парламент. Четирима съветници гласуват „за“ предложението на кмета, „против“ няма, а един гласува „въздържал се“. Предстои местния парламент да се произнесе окончателно в четвъртък, когато е редовното заседание на ОбС-Свищов.

Управителят ще бъде назначен за 3 (три) години и брутно възнаграждение, определено по чл. 60 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е записано в проекта за решение.

Конкурсът ще бъде проведен от комисия в състав:
„Председател: д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов
Секретар: Владислав Диянов – началник отдел “ЧРИОТ“, Община Свищов
Членове:
Икономист: Стефан Кирчев – директор дирекция „Финансови дейности“, Община Свищов;
Юрист: Иван Шопов – зам.-кмет “БИП“, Община Свищов;
общински съветник: Цветанка Кирова, Общински съвет – Свищов;
Резервни членове:
Юрист: Цветелина Димитрова;
общински съветник: Детелина Рафаилова, Общински съвет – Свищов“, пише още в проекта за решение, което окончателно трябва да се гласува на 29 юни.

Конкурсът ще се проведе в два етапа. Първо подбор по документи, а след това събеседване с допуснатите кандидати. Кандидатът трябва да представи бизнес-план за следващите три години с визия за дружеството.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.