За поредна година ПДТГ „Димитър Хадживасилев” обяви състезание за „Най-добра идея за мобилно приложение”, съобщиха от най-старата българска икономическа гимназия.
На 16 май от 15:00 часа, в аулата на Търговската гимназия ще се проведе състезание „Най-добра идея за мобилно приложение“, организирано от гимназията. В него могат да участват индивидуално ученици от VII и VIII клас на училищата от територията на община Свищов, със собствена идея за мобилно приложение в една от категориите:
Туризъм;
Икономика;
Образование.
Идеята трябва да се представи в рамките на 10 минути (включително въпросите на журито) под формата на мултимедийна презентация или по друг оригинален начин.
Представените в състезанието „Най-добра идея за мобилно приложение“ проекти ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от учители, академичен преподавател и представители на работодателите – партньори на Търговската гимназия.
При оценяването ще се имат предвид следните критерии за оценка:
1. Дизайн
2. Сложност на мобилното приложение
3. Сигурност на мобилното приложение
4. Очакван пазарен дял
5. Съдържание
6. Навигация
7. Представяне на проекта пред публика
Всеки от посочените критерии се оценява от 0 до 10 точки. Крайният резултат е средно аритметичната стойност на оценките на членовете на журито. Максимален брой точки – 70.
Краен срок за записване: 13.05.2021 г. на сайта на Търговската гимназия.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.