В началото на ноември ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ реализира дейности по Националната програма „Заедно за всяко дете“ под надслов „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Партньор в заложените активности е Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора – Русе. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Дейностите стартираха с провеждането на информационна кампания за ролята на образованието за децата и учениците.

През първия ден 30 ученици работиха в групова лаборатория: Социално-емоционални умения за емоционална интелигентност. А през втория с педагогически специалисти и родители на ученици от Търговската гимназия се проведе тренинг на тема: „Споделени ценности, права и отговорности”.

Обучаващата организация засегна темата за комуникацията. Всяка от страните даде отговор на фундаменталните въпроси по темата, с помощта на ролеви и екипни игри участниците успяха да дадат решение на различни казуси, които изпълват ежедневието ни като родители и учители.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.