ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, е одобрена да получи два вида спортни съоръжения – за открита фитнес площадка и за физкултурен салон, съобщиха от Търговската гимназия. Оборудването ще се достави и монтира по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).
Професионалните училища, които могат да бъдат финансирани по ОПРР, са определени още през 2015 г. по правилата на оперативната програма. На базата на заявката за потребност от спортно оборудване, подадена през 2020 година, училището е включено в проекта, одобрен от Управляващия орган на ОПРР.
Оборудването за откритата фитнес площадка включва троен комбиниран външен фитнес уред – висилка, разгъвачи за теглене, комбиниран уред 6 в 1 и ударопоглъщаща настилка. Спортното оборудване за физкултурния салон ще се състои от комплект от спортни съоръжения – тренировъчна дървена стена, метален барабан в комплект с въже за дърпане, тренировъчни колани, дъски за коремни преси, топка с дръжка, тренировъчен комплект за високо интензивни тренировки и др. Това оборудване е препоръчано от Министерството на младежта и спорта и е свързано с изпълнение на тренировъчна програма.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.