Така наречения Общински съвет – Свищов се настрои отпускарски и претупа 22 точки за 50-на минути, видя Актуално Свищов. Явно нотабилите на града на Щастливеца вече са изморени и гледат към заслужен отдих на морето и гласуваха стахановски, без дебат, 21 точки. Сред миналите през просото точки бяха и отчетите на общинските дружества – само две от тях са на печалба – болницата и лабораторията за протези. Останалите са поредна година на загуба. Този факт явно не е смущаващ за свищовските старейшини.
Дебат предизвика една точка – собственици на къща, построена върху общинска земя, решили да купят земята. Кристиян Кирилов, шеф на т. нар. ОбС-Свищов даде тон на дебата, заявявайки че случайно се натъкнал, че цената на други места е по-висока. В пленарна зала не стана ясно как е определена цената освен, че оценката е направена от лицензиран оценител. В крайна сметка нотабилите не приеха продажбата, минала преди това без възражение в комисия ТСУ, с 13 гласа „за”, против „3” и 11 „въздържал се”.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.