Свищовската група Легио Прима Италика участва в кастингите на телевизионното предаване „България търси таланти“. Групата съществува повече от десетилетие. От 2008 г. в Свищов се провежда ежегоден фестивал на античното наследство „Орел на Дунава”. Форумът традиционно включва и провеждане на научна конференция с активно участие на учени от СА „Д. А. Ценов”, БАН, музеи и изследователски центрове.
Многобройни са участията на групата на фестивал на античното наследство в Рим, където среща си дават над 1400 реанактори от 14 държави, представляващи 44 групи за исторически възстановки от целия свят.
Античният град Нове е основан с императорски декрет през 69 г. от н.е. като в продължение на четири века е основна военна крепост в охраната на Долнодунавския лимес. След десетилетна работа на археолози от БАН и Полската академия на науките понастоящем античният град Нове се явява най-добре запазения и съхранен древноримско крепостен град по поречието на Долен Дунав. С европейско финансиране са изградени Посетителски център и са възстановени основната част от Принципията и военната болница на Нове.
Сн.: архив

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.