Празникът на града на града Свищовски лозници тази година продължава пет дни, съобщиха от пресцентъра на Общината. Традиционният есенен празник тази година започва от 20 и приключва на 24 септември. В тази връзка Общината обяви и традиционните конкурси – за домашно червено вино и поетичен, в който си дават сила поети от цялата страна.

Конкурс за домашно червено вино „Свищовски лозници 2023“

Община Свищов
Обявява

Конкурс за дамашно червено вино – 2023

Условия:

Желаещите да участват представят свой асортимент от червено вино;
Виното да е в бутилка от 750 ml;
На етикет върху бутилката да са изписани трите имена на участника, адрес и телефон.

 

Срок за представяне на виното:

До 12.00 ч. на 22.09.2023 г. (петък) в Община Свищов „Култура“ на адрес: ул. „Димитър Анев“ №4 А (сградата до Социални дейности – Свищов, бившето Общинско радио).

Награждаване:

Първите трима в класирането ще получат награди.

Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се извърши на 24.09.2023 г. (неделя).

Имената на наградените ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов.

 

Телефон за връзка и за повече информация:

0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

Литературен конкурс „Свищовски лозници 2023“

Община Свищов

Обявява

Традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници” – 2023 за автори от цялата страна

Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид – на машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка.

Ще бъдат присъдени:

Наградата за поезия „Николай Искъров” – 300 лева;
Първа награда – 200 лева;
Втора награда – 150 лева;
Трета награда – 100 лева;
Две поощрителни награди – по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 септември 2023 година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.

Краен срок за получаване на творбите:

1 септември 2023 година

Адрес за изпращане на творбите:

5250 гр. Свищов, обл. В. Търново,

ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”, за конкурса