80-годишен свищовлия, живеещ до улица Черни връх, се опари от гастрольори-майстори на покриви. Това съобщи за Актуално Свищов Невена Апостолова, съседка на потърпевшия свищовлия.

Възрастният мъж бил омаян от “майсторите” с констатация, че комина на къщата е пострадал от времето, а това ще доведе до голяма щета на цялата покривна конструкция. Те били готови да го направят само за няколко часа и срещу доста добра сума за пенсионера. Мъжът бил сам и приел думите на бригадата за чиста монета.

С облекчение, че къщата ще бъде спасена, ги пуснал на покрива. След няколко часа шум по покрива “майсторите” съобщили на свищовлията, че положението е по-тежко от очакваното и на другия ден трябва да продължат…

За ситуацията научил съседът на 80-годишния свищовлия, който бил и съсобственик на къщата-близнак. Като се качил на покрива видял, че бригадата е направила по-големи щети отколкото е решила. Именно той на другия ден посрещнал “майсторите” и им показал портата от която да излязат.

В крайна сметка поразиите били решени с доста нерви и пари от съсобствениците, които предупреждават за гастролиращите майстори в града на Щастливеца.