Стопанство за отглеждане на риба в мрежени клетки в участък на Дунав в района на Свищов изгражда земеделският производител Али Алиев. За целта при речен км 545,9 на водоема ще бъде монтирана инсталация с четири правоъгълни садки, разказва вестник Борба. Едната от тях ще е с размер 6 х 3м и ще се ползва като спомагателна, а останалите три – 12 х 4 м, ще са производствени. Системата ще бъде стабилизирана с въжета и тежести и ще заема площ около 90 кв. м.

В обекта ще се отглеждат шаран и европейски сом с високо начално тегло до достигане на консуматорски размери около 1,5 – 2 кг. Очаква се общият капацитет на производство да достигне 4,6 т риба за година.

Зарибяването ще се извършва през април и ще се използва еднолетен оборот, т.е. един вегетационен период на отглеждане. Продукцията ще се реализира в края на годината. За хранене ще се използват висококачествени гранулирани фуражи, които ще се подават ръчно.

Предвид местоположението на производствения обект проектът ще влезе на съгласуване в Басейнова дирекция – Дунавски район, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни.

Документите са входирани за разглеждане и допустимост в община Свищов и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново.

Очаква се проектът да получи зелена светлина, тъй като не попада в границите на защитена територия, нито в пределите на мрежа „Натура 2000“.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК