Група от осем свищовлии участваха в първото издание на международен форум за мир във френската столица Париж. Това съобщи за Актуално Свищов Ахмед Куйтов, ръководител на институт Перспективи.

300 младежки лидери и експерти работещи с млади хора от 60 държави от цял свят участваха във форума, който беше иницииран от Френската организация “Колектив за Европейска гражданска служба” и е под патронажа на Олимпийските игри от 2024 г., Европейския парламент, Юнеско и община Париж. Представителите на България, бяха координирани от Институт Перспективи и неговият председател Ахмед Куйтов, който е част от организационният екип и като експерт пряко отговаряше за една от 8-те работни групи на форума за „Младежко гражданско участие”.

Българската делегация в състав от девет души включваше зам.-кмета на община Руен Хатидже Ферад. Искра Гайдарова, директор на Центъра за обществена подкрепа – Свищов, инж. Светлин Михайлов, началник на РСПБЗН, Галя Недялкова, психолог в СПГ “Алеко Константинов”, Атанас Гайдаров, Моника Симеонова, ресурсен учител, Красимир Кирилов учител в СПГ “Алеко Константинов” и Станислав Спиридонов.

Основната цел на форума беше да събере млади хора от целия свят за да обсъдят и споделят идеи и да разработят иновативни решения за насърчаване на световния мир и засилване на връзките между хората и народите в духа и като продължение на съответните многостранни организации. на социалните и икономическите права.

Институт Перспективи, чрез включването на разнообразна експертиза от личности с изградена кариера в областта на обществените ангажименти допринесе за работата на форума и доказахме значението на постоянните усилия за пълноценното включване на младите хора.

В момента екипа ни, работи по превода на препоръките от форума, които в близките дни ще бъдат официално представени.