Фермата за орехи на семейство Караджови в Свищов е един от добрите примери за насърчаване на биологичното земеделие в страната, пише Борба.

На площ от 668,467 дка в стопанството отглеждат сорт „Чандлър“ и в модерен цех използват иновативни технологии за преработката на суровината. В чифлика преди броени дни се проведе инициативата „Ден на отворените врати“, а сред гостите бе заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева. Проявата бе част от Национална кампания Be Organic, която популяризира производството на екологично чиста храна и съхраняване на природата и богатствата на околната среда.

„Европейските средства са двигател за привличане на нови фермери към биологичното производство, което към настоящия момент е предизвикателство с оглед на целите, които имаме за увеличаване на биопроизводството до 2030 г. Вашата дейност е добър пример за популяризиране на достиженията на българските земеделски предприемачи. С голяма прецизност сте реализирали цялата идея – от стартирането на избор на терен за градината през избора на сорт орехи, прецизното напояване, правилното хранене до автоматизираното прибиране на реколтата, почистване, измиване, сушене, калибриране, съхранение, както и цялостният процес на мониторинг и управление на процесите в стопанството“, коментира Георгиева при посещението си във фермата.

По време на инициативата „Ден на отворените врати“ беше разказана историята на стопанството.

То стартира със средства по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони, а по друг проект се изгражда напорен водопровод с дължина 5500 м. Близо 2 млн. лв. пък са вложени в създаването на цеха за преработка на орехи, отпуснати по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

„Инвестиция от този характер е от изключителна важност при производството на сертифицирани биологични продукти, тъй като за спазването на всички норми и изисквания при сертификацията е необходимо да бъде подсигурена независимост на процесите и ясна проследяемост на пътя на суровината до нейното пакетиране. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. успоредно и с националното подпомагане възраждат малките населени места и дават възможност на фермерите да диверсифицират своето производство, да добавят стойност чрез производство на висококачествени и биохрани“, допълни Георгиева.

Присъстващите имаха възможност да видят иновативни технологии за преработка на орехи в модерния цех на земеделската компания, както и да се запознаят отблизо с биологичното производство на ядките.