Свищовлиите Свилен Чешмеджиев и Дамян Петков регистрираха днес световно застрашен вид птица, научи Актуално Свищов.

Двамата са видели и заснели първите червеногуши гъски. Това е станало по време на редовния мониторинг на зимуващите гъски в района на Свищовско – Беленската низина.

Двамата са наблюдавали около големи белочели, сиви и червеногуши гъски.

Със застудяването на времето очакваме тяхната численост постепенно да се увеличи.

Червеногушата гъска е световно застрашен вид, чиято популация зимува в района на северното и западното крайбрежие на Черно море.
Снимки: Дамян Петков