Стартира изпълнението на проект „Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Кметът Генчев и Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на образованието и науката договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос Образование и умения.

Стойността на начинанието е 4 294 355.51 лева с включен ДДС.

Oсновната цел на проекта е осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в сградата на СУ „Димитър Благоев“.

Предвидените дейности включват прилагане на широк спектър от мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда. Реализираните икономии от енергийните разходи ще способстват за спестяване на значителен финансов ресурс на училищната и общинска администрации.

Ще се извърши основен ремонт и обновяване на всички класни стаи, учебни кабинети, коридори, физкултурен салон и т.н., с което ще гарантират здравословни и качествени условия за обучение и работа. Предвижда се изграждане на нова система за отопление и охлаждане на цялата сграда. Всички класни стаи и учебни кабинети ще се преоборудват със съвременни мебели, които ще осигурят ергономични учебни и работни места.

Ще се достави и монтира нова компютърна и периферна техника като целта е обезпечаване на учебното заведение със съвременна и модерна техника като необходимо условие за модернизиране на образователния процес. Основно ще се обнови физкултурния салон. Ще се доставят и монтират нови спортни уреди и съоръжения.

Проектът пряко ще допринесе за подобряване качеството на образованието на учениците, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за учениците, съответстващи с европейските изисквания.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 26 месеца.