Проект „Олимпиада на здравето“, финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности, стартира в Област Велико Търново, съобщиха от Сдружение „Идея спорт“, съобщи вестник „Борба“.
Основната цел на проекта „Олимпиада на здравето“ е промотиране на здравословен начин на живот сред младите хора чрез синергия на култура и спорт. Задачата, която си поставят организаторите на инциативата е да обхванат поне 1000 младежи, любители на спорта и здравословния начин на живот. Културата на хранене и движение ще се представя, чрез здравословни работилници в парковете, като парковите пространства във Велико Търново, Елена, Свищов и Полски Тръмбеш ще се превърнат в обща сцена за Олимпиада на здравето. Стремежът е да се подобри психичното и емоционалното здраве на участниците в проекта, чрез забавления и развлечения. Предвиждат се занимания по стрийтбол, парков тенис, пайкбол, каране на ролери… В дейностите са заложени обучения на доброволци и целевата група, демонстративни турнири по градски спортове, уъркшопи по здравословно хранене.
Провокацията, любопитството, смислените, нестандартни идеи и предложения, разчупената мисъл, умереният оптимизъм са съвсем в духа на олимпийското движение и здравословния начин на живот, като предложените дейности имат важната задача да подобрят физическото, психическото и емоционалното здраве на участниците, обобщават организаторите.