Община Свищов реализира през 2024 година проект по Плана за възстановяване и устойчивост. В резултат на проекта, който се реализира в града и четири села ще бъдат монтирани 3300 нови улични лампи и ще се спестят близо 1 милион киловат часа улично осветление. Всичко това стана ясно по време на обществено обсъждане, което се проведе тази вечер в Зала 1 на Общината, проследи Актуално Свищов. Традиционно събитието бе отразено и от камерата на оператора Пламен Борисов от сайта Площад Алеко – другите местни медии и БТА – Свищов явно са запразнили отпреди Рождество и ще заработят през 2024 година.

3300 улични лампи ще бъдат монтирани в града и Българско Сливово, Козловец, Овча могила и Царевец в резултат на проекта, стана ясно от експозето на кмета Генчев. Той подчерта, че единствено кметовете на тези села са се отзовали на поканата да участват със собствено финансиране в предпроектното проучване. В резултат на начинанието, което се финансира с европари се изграждат и фотоволтаични станции, които да осигуряват електричество за част от новите осветителни тела. Освен това се изгражда и умна джи пи ес система, която осигурява осветление по улиците и показва, къде има авария за отстраняване. В резултат на новата система ще се спестят близо 1 милион киловат часа електрическа енергия, която към момента се плаща по промишлени цени или близо 400 хиляди лева годишно.

За да реализира одобрения проект, който е със 100 процента финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост Общината тегли до 1 220 000 лева общински кредит. Средствата представляват мостово финансиране на проекта и се гарантират от плащанията по сключения договор. Към момента община Свищов има общински дълг в размер на близо 5 милиона за различни проекти, които се реализират и в момента, коментира финансист №1 на Общината Стефан Кирчев. Той бе категоричен, че Свищов е сред най-добре във финансово отношение общини в страната. През последните 8 години два проекти са имали финансови корекции, но след обжалвания сумите са възстановени, което показва качеството на разработените от Общината проекти, коментираха кмет и финансист.

По време на обсъждането, което бе уважено от 16 души бе отговорено на всички поставени въпроси  от представители на сдружението Площад Алеко и съветниците от “Заедно за Свищов” Емил Николов и Венцислав Михайлов, и граждани. Чуха се дори приказки и за Световната конспирация и нейното разпространение край Дунав.

Средствата по проекта ще се търсят от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.

Средствата по заема, който е със срок 36 месеца представлява мостово финансиране на одобрения проект.