Община Свищов получава сигурни към момента над 58,6 милиона лева, извън общинския бюджет, който е в рекордните 47,1 милиона. Това стана ясно по време на публичното обсъждане на Бюджет 2024, проследи Актуално Свищов.

Най-голяма е сумата по Плана за възстановяване и устойчивост – 40 969 331,58 лева. От Републиканския бюджет по приложение №3 към него са сигурни към момента 17 647 100 лева. Отделно получаваме и 730 хиляди лева от държавата по Приложение №2 от Републиканския бюджет.

По плана за възстановяване и устойчивост проектите, които са одобрени и предстои подписване на договори са шест проекта. 1 798 149,71 лева са за изграждане на Младежки център. За внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление са осигурени 1 123 411,20 лева. Почти два милиона – 1 997 420 отиват за обновяване на филиала на ДГ “Васил Левски”, който се намира на улица Плевенско шосе 5. Две читалища от общината – в Козловец и Овча могила получават 2 114 369,43 лева за санирането на сградите им. СУ “Димитър Благоев” ще бъде реновирано за 4 294 355,51 лева. Най-много средства – 29 641 625,73 лева отиват за саниране на 19 жилищни сгради.

17 647 100 лева община Свищов получава от Републиканския бюджет по средствата предвидени за общините. Най-мащабният проект е на стойност 5 890 000 лева – с него става експониране и социализиране на Калето. 5 милиона лева отиват за основен ремонт на улици в селата Българско Сливово, Вардим, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово и Царевец. 2 милиона са предвидени за ремонт и рахабилитация на улици, пътни съоръжения на територията на общината. Пътят Хаджимитрово – Совата – Павел получава общо 2 397 000 лева. С 1 450 000 лева отиват за ремонт на довеждащ водопровод “Гиглик 1” до черпателен резервоар, Хаджидимитрово. 354 хиляди лева отиват за ремонт на улица Главна в Ореш. В село Александрово се ремонтира хранителен водопровод за 189 400 лева. В село Морава ще бъде ремонтиран захранващия водопровод за 178 700 лева. Общо 189 400 лева отиват за ремонт на захранващи водопроводи в Драгомирово, Морава, Хаджидимитрово и Козловец.

730 000 лева получава община Свищов по инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 298 хиляди лева отиват за укрепване на седем свлачища. 432 хиляди отиват за проектиране на скоростен път Свищов – АМ Русе – Велико Търново. Пътят е с габарит 23,5 и индикативна дължина 25 километра.

Отделно общината получава финансиране и на други свои начинания стана ясно по време на обсъждането. 1,5 милиона отиват за основен ремонт и фонтана на площад Алеко. С 450 хиляди лева се реализира проект за социализация в района на Текир дере – там освен възстановяване на воденицата се предвижда и кът за отдих и развлечение. 400 000 лева отиват за ремонт на водопровода на улица Трети март. След това се предвижда и асфалтиране за 2 милиона лева.

Средства са осигурени и за минералния извор. Там начинанието ще се реализира на няколко етапа, стана ясно след въпрос от съветник Емил Николов. Ще се реализира първо ремонт на самия извор. След това изграждане на необходимите съоръжение на самия извор. Предвижда се водопровод за минерална вода до Корпус Юг, а с 900 хиляди водата ще стига и до МБАЛ – Свищов. Здравното заведение получава и 400 хиляди за ремонт на покрива.

Отделно със 114 хиляди лева се купува нов асансьор в бившата поликлиника. По думите на кмета сегашното съоръжение няма как да бъде ремонтирано, а не може да не се осигури достъпност до отделението по Хемодиализа и до втория етаж за хората в затруднение.

В заключение кметът коментира, че от края на пролетта – началото на лятото града се превръща в строителна площадка. Но по този начин в града и населените места влизат средства и така бюджетът в края на годината става 120 милиона лева.