19 жилищни блока от община Свищов получиха одобрение за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Пореден успех за бързата организация, качествената и компетентна работа на общинската администрация и изключителна новина за жителите на община Свищов в последните работни дни на годината, бе оповестена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в последния работен предколеден ден на 2023 година.

След проведена оценка на подадените 36 проектни предложения Министерство на регионалното развитие и благоустройството одобри 19 жилищни сгради от община Свищов да получат безвъзмездно средства в размер на 29 305 881, 64 лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност в рамките на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

По информация на МРРБ общо 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедурата в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.

По нея бяха получени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо 4 пъти разполагаемия бюджет. Стартът на процедурата бе даден на 20.12.2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Предвижда се през януари 2024 г. да започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, а от своя страна общинската администрация ще сключи договори с одобрените блокове.

Припомняме, че основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление минимум „В“, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Списък на одобрените жилищни сгради може да видите ТУК

А подробности, включително и резервните обекти ТУК