Багрите на залеза – Свищов по залез отвисоко.
Видео: Айхан АХМЕДОВ