Община Свищов е първата подала проектни предложения за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
Община Свищов бе първата община входирала проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Първият етап предвижда безвъзмездна финансова помощ да е в размер на 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще продължи до края на май.
Към този момент Общината е подготвила два проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обща стойност 3 014 000 лв.
На всички сдружения, желаещи да кандидатстват за финансиране по програмата, Община Свищов своевременно оказва пълно съдействие при администриране на дейностите, проявявайки максимална ангажираност