Средства в размер на 100 милиона лева очаква община Свищов по Плана за възстановяване и развитие по десет разработени проекта. Това съобщи за Актуално Свищов кметът Генчев.

Част от проектите са насочени за енергийна ефективност на публични сгради – Дома за стари хора „Мария Луиза“, читалищните сгради в Овча могила и Козловец. Предвижда се подобряването и на образователната инфраструктура – ДГ „Детски свят“, СУ „Димитър Благоев“ и сградата на бившото СУПЦ – Овча могила. Разработени са и внесени проекти за саниране на 30 жилищни блока за 35 милиона лева. Вече е одобрен и първият проект за 1,5 милиона лева за улично осветление.

До края на месец май трябва да е готова Териториалната стратегия за развитие на община Свищов, съобщи още кметът Генчев. Този документ и Плана за интегрирано развитие на община Свищов (ПИРО) очертават насоките за развитие на общината за следващите години.

В най-скоро време ПИРО трябва да получи оценка. Това ще стане след окончателното сформиране и утвърждаване членовете на Комитета за оценяване на плановете за интегрирано развитие на общините на Северен Централен регион. Комитетът включва представители на министерства, областните управи и др.