По повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, община Свищов награди ученици, отличили се с високи постижения в областите „Наука“, „Изкуство“, „Професионално обучение“, „Спорт“ и включени в съставите на отбори и екипи, заели призови места.
На празника беше връчена и ежегодната стипендия „Нина Ташева- Антонова“, за ученик с изявени математически заложби. Стипендията се учредява в памет свищовския утвърден учител по математика Нина Ташева – Антонова и е с цел стимулиране на даровитите деца от Свищов. Със стипендията, която е в размер на хиляда лева, бе удостоен ученикът Иван Калинов Динев, от VII „в“ клас на СУ „Димитър Благоев“.
Наградите на изявените ученици им бяха връчени от представителите на общинското ръководство, в лицето на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, секретаря на Общината Любомира Петрова, зам.-кметовете д-р Анелия Димитрова, Бедри Алиев и Иван Шопов, и директора на дирекция „Култура и културно наследство“ Росен Маринов.
Ето и имената на наградените ученици:
За високи успехи в област „Наука“:
1. Дарина Даринова Фердинандова, I клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш
2. Габриел Красимиров Иванов, VII клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Морава
3. Анастасия Виталиева Гацанога, VI клас, ОУ „Филип Сакелариевич“
4. Цветелин Мирославов Иванов, V „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
5. Елица Георгиева Цветанова, IV „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
6. Моника Даниелова Иванова, V „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
7. Любомир Ангелов Тодоров, V „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
8. Ивайло Пламенов Котев, V „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
9. Виктор Александров Александров, II „а“ клас, СУ „Димитър Благоев“
10. Белослава Радославова Иванова, IV „б“ клас, СУ „Димитър Благоев“
11. Иван Калинов Динев, VII“в“ клас, СУ „Димитър Благоев“
12. Анастасия Николаевна Костякова, VII „в“ клас, СУ „Димитър Благоев“
13. Сандра Пламенова Кръстева, X „в“ клас, СУ „Димитър Благоев“
14. Виктория Стефанова Андреева, IV „в“ клас, СУ „Николай Катранов“
15. Венелин Бориславов Христов, IX “а“ клас, СУ „Николай Катранов“
16. Стефан Петков Димитров, IX „а“ клас, СУ „Николай Катранов“
17. Гергана Бориславова Борисова, XI „б“ клас, СУ „Николай Катранов“
18. Константин Петров Тодоров, IX „а“ клас, СУ „Николай Катранов“
19. Гергана Тончева Ефтимова, VIII „в“ клас, СПГ „Алеко Константинов“
20. Александра Василева Павлова, VIII „а“ клас, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
21. Кремена Георгиева Иванова от VII „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
За високи успехи в област „Изкуство“:
1. Владислав Ярославов Венциславов, V „Б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
2. Божидара Асенова Куманова, IV „а“ клас, СУ „Цветан Радославов“
3. Гергана Николаева Бадева, XI „а“ клас, СУ „Николай Катранов“
4. Марина Владиславова Петрова, IX „а“ клас, СУ „Николай Катранов“
5. Валентина Свиленова Симеонова, XII клас, СУ „Николай Катранов“ за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
6. Никол Венциславова Георгиева, XII клас, СУ „Николай Катранов“ за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
7. Мишел Георгиева Георгиева, XII клас, СУ „Николай Катранов“ за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
8. Зарина Мирославова Борисова, XII клас, СУ „Димитър Благоев“ за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
9. Любомира Калушкова Николаева, XII клас, СУ „Димитър Благоев“ за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
10. Стела Свиленова Христова, XII клас, СУ „Димитър Благоев“ за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
11. Теодора Венциславова Иванова, XII клас, ПЕГ „проф. д-р Асен Златаров“ Велико Търново за активна дейност, като самодеец в ФТС „Творецът“, с хореограф Явор Узунов
12. Танцови формации от Школа по изкуствата „Стефка Филипова“ към ПБНЧ
За високи успехи в област „Спорт“:
1. Илияна Георгиева Георгиева, VI „а“ клас, СУ „Цветан Радославов“
2. Ясен Людмилов Любенов, IV „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
3. Александър Иванов Илиев, VII „а“ клас, СУ „Цветан Радославов“
4. Преслава Ивова Петкова, III „б“ клас, СУ „Цветан Радославов“
5. Гергана Мирославова Йорданова, X „в“ клас, СУ „Димитър Благоев“
6. Марио Милков Маринов, X „в“ клас, СУ „Димитър Благоев“
7. Златина Даниелова Борисова, VII „а“ клас, СУ „Николай Катранов“
8. Мартин Валентинов Иванов, IX „а“ клас, СУ „Николай Катранов
За високи успехи в областта на професионалното обучение:
1. Теодора Марио Людмилова, XI „б“ клас, СПГ „Алеко Константинов“
2. Десислава Мирославова Семова, XI „б“ клас, СПГ „Алеко Константинов“
3. Назар Кадирова Арифова, XI клас, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
Наградени ученици, участвали в отборни състезания и екипни изяви:
Ученическо самоуправление, училищни инициативи, СУ „Цветан Радославов“
Спортен клуб по Хокей на трева и Флорбол „Дунав“, СУ „Цветан Радославов“
Отбор по тенис- Момчета 11-12 клас, СУ „Николай Катранов“
Отбор по тенис – Момичета 11-12 клас, СУ „Николай Катранов“
Отбор по тенис – Момчета 8-10 клас, СУ „Николай Катранов“
Отбор по тенис – Момчета 5-7 клас, СУ „Николай Катранов“
„Техник-технолог в дървообработването“, СПГ „Алеко Константинов“
„Аниматор – 2022 г.“ 11 клас, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
Футболен отбор 8-10 клас, СУ „Димитър Благоев“

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.