Свищов кандидатства за изграждане на младежки център, като се очаква начинанието да получи финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, научи Актуално Свищов.
Предвижда се да бъдат финансирани изцяло с европари 10 младежки центрове. Минималната сума е 1,4 милиона лева, а максималната 1,8 милиона лева.
Предложението за кандидатстването е на кмета Генчев до местния парламент. Той трябва да даде съгласие Община Свищов да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане на младежки център в гр. Свищов“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.
На 27 септември 2022 г. бе обявена покана за кандидатстване по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/“.
Целта на процедурата е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на 10 младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности /вкл. международни дейности/ и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността на заетост на учениците и младежи на възраст до 29 години.
Допустими кандидати по поканата са общинските администрации на общините Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли (допустимите кандидати са съгласно одобрен от ЕК проектен фиш). Техни партньори могат да бъдат публични органи – общинска администрация, училища, читалища, социални служби, бюра по труда; неправителствен сектор – организации, работещи в сферите на младежката дейност, за защита от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи обучения за професионални компетентности и други, както и бизнес, но без разходване на средства по проекта.
Минималния и максимален размер на помощта е както следва:
Минимален размер на помощта /в лева/ по операцията – 1 400 000 лева;
Максимален размер на помощта /в лева/ по операцията – 1 800 000 лева;
Безвъзмездната финансова помощ за проект е 100% от допустимите разходи.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 декември 2022 г., като кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН 2020.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.