С проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES II/ община Свищов кандидатства по Програма Interreg VI-A Румъния-България. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Във връзка със стартирала покана за набиране на проектни предложения за кандидатстване и в качеството си на допустим бенефициент, Община Свищов изготви и ще кандидатства с проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност”/ USES II/ по програма INTERREG VI-A Румъния – България, Специфична цел S.O.2.4 – Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид подходи, основани на екосистемите.

Начинанието се реализира в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на Община Свищов 2021 – 2027 г.

Проектното предложение обхваща от българска страна населените места в община Свищов, за които адекватната и навременна реакция, често засягаща човешки животи и съдби, е от особено значение. Поради тяхната отдалеченост в този район времето за реакция на спасителните служби се удължава с около 30-40 минути, а при бедствия от природен характер първите минути са най-важни за овладяване на критичната ситуация и оказване на първа помощ.

Идеята на проекта е община Свищов да закупи необходимото техническо оборудване и да почисти потенциални места, представляващи съоръжения за дъждовна вода (канавки, дерета, канали и други) в населените места и извън тях, с цел предотвратяване на наводнения. Според сигналите за аварии, подадени от Областната служба за пожарна безопасност и защита на населението, основната предполагаема причина за наводнения на къщи, мазета и шахти е дъждът.

Услугата ще надгради вече изградените и модернизирани Кризисни центрове за гасене на пожари, бедствия и катастрофи, разработени за бърза и адекватна реакция при извънредни ситуации в по-отдалечените райони на Община Свищов, разработени в рамките на проект USES I.

Проектът изпълнява всичките 4 критерия за сътрудничество по отношение на съвместно развитие, съвместно изпълнение, съвместно набиране на персонал и съвместно финансиране и всички дейности се намират в допустимата зона от двете страни на река Дунав.

Проектът ще се реализира съвместно с община Калафат, Румъния и ще включва съвместно разработен план за действие и смекчаване на наводненията, както и онлайн кампания за осведомяване на трансграничното население.

Основните предвидени дейности са:
– Закупуване на технически средства за предотвратяване на наводнения;
– Извършване на дейности по предотвратяване на наводнения със закупена техника.

Срок за изпълнение на проекта е 18 месеца, а общата стойност на бюджета е в размер на 750 000 евро, от които 420 000 евро за община Свищов.