Община Свищов е в топ 3 по еврофинансиране – има 167 договора за над 61 милиона. Това пише Труд.

1538 проекта са финансирани с европейски средства във Великотърновска област. Те са на обща стойност 382 203 612 лв., и са изпълнявани от общо 1200 бенефициенти. Това сочат данните на Областния информационен център за изпълнението на оперативните програми към декември 2023 г. По брой договори и общата им стойност в Северен централен район за планиране, област Велико Търново се нарежда на второ място след Русенска област и преди областите Габрово, Разград и Силистра.

По общини най-много договори – 611 на обща стойност 134 млн. 746 хил. лв. и 534 бенефициенти, са регистрирани в община Велико Търново. На второ място е община Горна Оряховица със 188 договора за 59 млн. 963 хил. лв., изпълнявани от 132 бенефициенти. В топ 3 е и Община Свищов – със 167 договора на за 61 млн. 499 хил. лв. и 122 бенефициенти.

От началото на 2024 г. Областен информационен център – Велико Търново ще продължи своята дейност с нов проект, финансиран по Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г., съобщиха от ОИЦ. Служителите ще изпълняват нови функции с участие в експертните състави на Звеното за медиации и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Областните информационни центрове са определени и за структури, функциониращи на принципа „Обслужване на едно гише“ за предоставяне на информация по въпроси свързани с прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради и източници за финансирането им.